ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

หน้าหลัก |รายงานการนัด | ลงทะเบียนนัด | ประวัติการนัด | สถิติการนัด | ผู้ดูแลระบบ |
เลขประจำตัวประชาชน

 
สถานะ   รับนัด     ยังไม่รับ
no
ชื่อ สกุล
คลินิค
ใช้สิทธิ์
เลขบัตรโรงพยาบาล
วันเวลาที่นัด
สถานะ
1
// -00:00:00
ไม่แสดง
2
??? Torrenthoige Torrenthoige คลินิคเบาหวาน ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา Torrenthoige 16/10/1978 -13:00:00
ไม่แสดง
3
??? GtdvobrstEagem GtdvobrstEagem คลินิคเบาหวาน ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา GtdvobrstEagem 5/7/1983 -13:00:00
ไม่แสดง
4
// -00:00:00
ไม่แสดง
5
// -00:00:00
ไม่แสดง
6
// -00:00:00
ไม่แสดง
7
// -00:00:00
ไม่แสดง
8
// -00:00:00
ไม่แสดง
9
// -00:00:00
ไม่แสดง
10
// -00:00:00
ไม่แสดง
11
// -00:00:00
ไม่แสดง
12
// -00:00:00
ไม่แสดง
13
// -00:00:00
ไม่แสดง
14
// -00:00:00
ไม่แสดง
15
// -00:00:00
ไม่แสดง
16
// -00:00:00
ไม่แสดง
17
// -00:00:00
ไม่แสดง
18
// -00:00:00
ไม่แสดง
19
// -00:00:00
ไม่แสดง
20
// -00:00:00
ไม่แสดง
21
// -00:00:00
ไม่แสดง
22
// -00:00:00
ไม่แสดง
23
// -00:00:00
ไม่แสดง
24
// -00:00:00
ไม่แสดง
25
// -00:00:00
ไม่แสดง
26
// -00:00:00
ไม่แสดง
27
// -00:00:00
ไม่แสดง
28
// -00:00:00
ไม่แสดง
29
// -00:00:00
ไม่แสดง
30
// -00:00:00
ไม่แสดง
31
// -00:00:00
ไม่แสดง
32
// -00:00:00
ไม่แสดง
33
// -00:00:00
ไม่แสดง
34
// -00:00:00
ไม่แสดง
35
// -00:00:00
ไม่แสดง
36
// -00:00:00
ไม่แสดง
37
// -00:00:00
ไม่แสดง
38
// -00:00:00
ไม่แสดง
39
// -00:00:00
ไม่แสดง
40
// -00:00:00
ไม่แสดง
41
// -00:00:00
ไม่แสดง
42
// -00:00:00
ไม่แสดง
43
// -00:00:00
ไม่แสดง
44
นางสาว ปวีณา แซ่โง้ว คลินิคทันตกรรม ประกันสังคม 01/04/2558 -16:35:00
ไม่แสดง
45
// -00:00:00
ไม่แสดง
46
// -00:00:00
ไม่แสดง
47
// -00:00:00
ไม่แสดง
48
// -00:00:00
ไม่แสดง
49
// -00:00:00
ไม่แสดง
50
// -00:00:00
ไม่แสดง
51
// -00:00:00
ไม่แสดง
52
นาย อนุชา เจริญโห้ คลินิควัณโรค ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา 123456 01/01/2557 -13:00:00
ไม่แสดง
53
// -00:00:00
ไม่แสดง
54
// -00:00:00
ไม่แสดง
55
// -00:00:00
ไม่แสดง
56
// -00:00:00
ไม่แสดง
57
// -00:00:00
ไม่แสดง
58
นาย คลินิคเบาหวาน อื่นๆ 01/01/2555 -13:00:00
ไม่แสดง
59
นาย คลินิคเบาหวาน ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา 01/01/2555 -13:00:00
ไม่แสดง

 

 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com