ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง การให้บริการของโรงพยาบาลบ่อพลอย  
 


ให้การบริการ ดังต่อไปนี้

การตรวจรักษาโรคทั่วไป

กุมารเวชกรรม

ศัลยกรรม

ทันตกรรม

ทุกวันในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.
นอกเวลาราชการ บริการคนไข้ ฉุกเฉินหรือคลอด ตลอด 24 ชม.
โทรติดต่อ 1669 หรือ 034-581139

 

 ตารางปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบ่อพลอย (ในเวลาราชการ)
 

  วันจันทร์ ตรวจโรคทั่วไป กุมารเวชกรรม ศัยลกรรมทั่วไป คลีนิคทันตกรรม
คลีนิค ฝากครรภ์ คลีนิคความดันโลหิตสูง
  วันอังคาร ตรวจโรคทั่วไป กุมารเวชกรรม ศัยลกรรมทั่วไป คลีนิคทันตกรรม
คลีนิคเบาหวาน คลีนิควางแผนครอบครัว
  วันพุธ ตรวจโรคทั่วไป กุมารเวชกรรม ศัยลกรรมทั่วไป คลีนิคทันตกรรม คลีนิคโรคกระดูก
คลีนิคเบาหวาน
  วันพฤหัสบดี ์ ตรวจโรคทั่วไป กุมารเวชกรรม ศัยลกรรมทั่วไป คลีนิคทันตกรรม คลีนิคเบาหวาน คลีนิคความดันโลหิตสูง คลีนิคโรคกระดูก คลีนิค ฝากครรภ
 
วันศุกร์
ตรวจโรคทั่วไป กุมารเวชกรรม ศัยลกรรมทั่วไป คลีนิคทันตกรรม คลีนิค ARV คลีนิคโรคถุงลมโป่งพอง คลีนิคโรคกระดูก คลีนิควัณโรค
  วันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน คลีนิคสุขภาพดี(ฉีดวัคซีน)
  นอกเวลาราชการ ใน  คลีนิคทันตกรรม เวลา 16.00 น. ถึง 20.00 น

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2011-01-14 17:31:46 แก้ไชวันที่ : 2011-01-17 11:23:10  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com