ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง นวัตกรรมเรื่อง ปฏิทินกันลืม  
 


 

โดย... นางสาวกาญจนา   วงษ์บุตร      นักวิชาการสาธารณสุข

หน่วยงาน  เวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

 

ปัญหา/สภาพปัจจุบัน

 

            เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยวัณโรคที่มารับประทานยาผิด เกิดจากความสับสน ไม่เข้าใจ และอ่านฉลากยาไม่ออก  รวมทั้งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุมาก ตามองไม่ชัด   ทั้งนี้จำนวนยาวัณโรคระยะ 2 เดือนแรกจะเป็นระยะเข้มข้น และมีจำนวนเม็ดยามาก  ซึ่งผู้ป่วยต้องรับประทานยาทุกวันให้ครบทุกวันตลอดระยะการรักษา  ถ้ารับประทานยาไม่ครบจะมีผลทำให้ผลการรักษาไม่หายขาด ผู้ป่วยดื้อยา

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

            1. ผู้ป่วยรับประทานยาถูกต้อง ครบถ้วน ป้องกันการลืมรับประทานยา เพื่อทำให้ผู้ป่วยไม่ดื้อยา

                และมีโอกาสรักษาหายขาดสูง

            2. ผู้ป่วยสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกทุกที่

 

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2011-11-11 09:36:56 แก้ไชวันที่ : 2011-11-11 13:22:11  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com