ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง นวัตกรรมเรื่อง Tunique ห้ามเลือด  
 


 

พิมพกานต์  เลาหะชัยนานันท์

ห้องผ่าตัด

 

ปัญหา สภาพปัจจุบัน

 

การผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกมักต้องมีการขึ้น TQ เพื่อห้ามเลือด โดยแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งanest.เป็นผู้บันทึกเวลาบางครั้งไม่ทราบว่ามีการใช้หรือไม่ หรือเป็นช่วงเวลาใด ซึ่งอาจส่งผลเสียกับผู้ป่วย

 

แนวคิดใหม่

 

เจ้าหน้าที่ผู้ขึ้น TQ เป็นผู้ขานปริมาณ,ตำแหน่ง,เวลาที่ขึ้น anest.เป็นผู้ลงบันทึก เมื่อใกล้ครบกำหนดแจ้งศัลยแพทย์ เมื่อเจ้าหน้าที่ off มีการขานเวลาอีกครั้ง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

เป็นการตรวจทานขั้นตอนการทำงาน ลดการผิดพลาด

 

 

 

 

 

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2011-11-11 09:54:56 แก้ไชวันที่ : 2011-11-11 09:56:53  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com