ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง นวัตกรรมเรื่อง กากบาทเตือนสติ  
 


 

 สุกัญญจิรา  ว่องธวัชชัย   หน่วยงานเภสัชกรรม

 

 

ปัญหา/สภาพปัจจุบัน  

 

     ในการจัดยาให้ผู้ป่วยบางครั้งที่พบว่า ยาที่หน้าห้องจ่าย มีจำนวนไม่พอ เช่น ขาด 1-2 แผง

ทำให้ต้องใช้ยา Sub Stock ในห้อง แต่เมื่อหยิบแผงยาออกไปแล้วไม่ได้มีการทำเครื่องหมาย แสดงว่ากล่องยานั้น มีการนำไปจ่ายแล้ว

ทำให้เจ้าหน้าที่คนอื่น อาจสับสน คิดว่ามียาครบตามจำนวน ที่ระบุไว้ที่กล่องจริง แล้วนำไปจ่าย ทำให้จ่ายยาผิดจำนวน ขึ้นได้

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

 

     ให้เจ้าหน้าที่ทำครื่องหมายกากบาท แสดงให้เห็นชัดเจนลงบนกล่องที่บรรจุ แผงยาไม่เต็มกล่อง

ป้องกันการหยิบไปจ่ายโดยไม่มีการตรวจสอบ จำนวนที่ถูกต้องก่อนจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วย และตรวจสอบจำนวนยาในกล่องทุกครั้ง ก่อนจ่ายยาให้ผู้ป่วย

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

 -  ป้องกันการจ่ายยาผิดจำนวนจากแพทย์สั่งจ่าย

-   ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งจ่าย

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2012-01-30 08:43:10 แก้ไชวันที่ : 2012-01-30 08:49:40  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com