ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง ขวดประยุกต์  
 


คุณภาสุนัน  ทับทอง  หน่วยงานเวชศาสตร์ครอบครัว

 

 

ปัญหา/สภาพปัจจุบัน  

 

     ปัจุบันนี้หน่วยงานเภสัชกรรมได้จัดซื้อเวชภัณฑ์ ยาที่มีลักาณะเป็นแพ็ค ไม่ได้มีการจัดซื้อยาที่มีภาชนะที่เป็นขวดแก้วทึบแสง

โดยส่วนใหญ่ภาชนะที่บรรจุยาจะเป็นขวดพลาสตกทรงสูงและมีความหนา ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนภาชนะในการใส่แผ่น สไลด์งาน pap smear

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

 

     นำขวดพลาสติกทรงสูง ที่มีความหนาและแข็งมาใช้แทนขวดแก้วทึบแสง ในการใส่ แผ่น สไลด์งาน Pap smear สามารถใช้งานได้ไม่แตกต่างกัน

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

     - ประหยัดลดค่าใช้จ่าย ไต้องซื้อภาชนะบรรจุแผ่นสไลด์แต่นำขวดพลาสติกทรงสูง มาใช้แทน

     - คุณภาพประสิทธิภาพของงาน Pap smear ออกมาประสิทธิภาพเหมือนกับตอนที่ใช้ขวดแก้ว

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2012-01-30 09:37:08 แก้ไชวันที่ :  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com