ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง เข็มมุ่งจุดเน้น  
 


 

 

 

 

                   เข็มมุ่ง/ จุดเน้น ปี 2555

 

 

                                          Humanized    Health    Care

 

                            เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร

 

              “ โดย Lean  Thinking ”

 

                         องค์กรอยู่รอด    -    เพิ่มรายรับ    - ลดรายจ่าย

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2012-03-01 10:03:50 แก้ไชวันที่ : 2012-03-09 13:37:08  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com