ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง กางเกงใส่ถุงปัสสาวะ  
 


 

 

คุณส้มลิ้ม  คำมี  หน่วยงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

 

ปัญหา/สภาพปัจจุบัน  

 

การใส่สายสวนปัสสาวะในปัจจุบันอาจทำให้ Pt เวลาเดินไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกและอาจทำให้ Pt อายเนื่องจากต้องถือถุงปัสสาวะไปไหนมาไหนตลอด

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

 

ทำกางเกงให้ Pt ใส่เพื่อนำสายสวนปัสสาวะสอดเข้าในกางเกงที่เจาะเป็นรูเพื่อใส่สายสวนเพื่ออำนวยความสะดวกเวลา Pt เดินไปไหนมาไหน และปกปิดถึงปัสสาวะได้เนื่องจากถุงปัสสาวะใส่ในกระเป๋ากางเกง  ทำให้ไม่ต้องถือถุงปัสสาวะเวลาเดินไปไหนมาไหน และไม่อายผู้อื่นที่ผ่านไปผ่านมาอีกด้วย

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2012-03-09 08:51:59 แก้ไชวันที่ : 2012-03-09 09:15:13  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com