ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง ไม้คาบมือเด็ก  
 


คุณวันชุลี  สมประสงค์  หน่วยงานห้องฉุกเฉิน

 

ปัญหา/สภาพปัจจุบัน  

 

ไม้คาบมือเด็กขณะให้น้ำเกลือ  ปัจจุบันใช้ลังกระดาษพันด้วย ผ้าก๊อต ไม่เกิดความนุ่มนวล

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

 

วัสดุใช้ทำไม้คาบมือเด็กขระให้น้ำเกลือ โดยใช้ผ้ายางเย็บเป็นรูปมือ บุด้วยใยสังเคราะห์  สะดวกในการใช้งานแล้วสามารถนำมาใช้งานได้อีก

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

นุ่มนวล สะดวกสบาย

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2012-03-09 09:14:45 แก้ไชวันที่ :  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com