ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง บันไดลงท้ายรถส่งต่อ  
 


คุณธีรศักดิ์  เฉลิมกุล  หน่วยงานห้องฉุกเฉิน

 

ปัญหา/สภาพปัจจุบัน  

 

พยาบาลส่งต่อเวลาขึ้น -ลง บนรถส่งต่อ ต้องกระโดดลงมาเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะด้านท้ายรถ

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

 

สร้างบันได ขึ้น - ลง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

สะดวกในการขึ้นลง  ไม่เกิดอุบัติเหตุ

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2012-03-09 09:24:34 แก้ไชวันที่ :  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com