ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง นาฬิกา Digital  
 


 

คุณ ชนา  แสงภู่  หน่วยงานห้องฉุกเฉิน

 

ปัญหา/สภาพปัจจุบัน  

 

ปัจจุบันใช้นาฬิกาแบบเข็มวินาทีดุเวลาขณะ Pt ไม่สะดวกและรวดเร็วในการขานเวลาในการให้ยาแต่ละตัว

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

 

เปลี่ยนนาฬิกาเป็นนาฬิการแบบ Digital

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

สะดวกรวดเร็วในการขานเวลา

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2012-03-09 09:29:56 แก้ไชวันที่ :  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com