ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง เปลี่ยนระบบลงทะเบียน Refer  
 


 

คุณวันชุลี  สมประสงค์  หน่วยงาน ห้องฉุกเฉิน

 

ปัญหา/สภาพปัจจุบัน  

 

เนื่องจากสมุดลงทะเบียนส่งต่อ โดยเฉพาะเวลาประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ใช้เป็นสมุดลงทะเบียน

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

 

ปรับเปลี่ยนจากสมุดลงทะเบียนเป็นตาราง  Excel ลงในคอมพิวเตอร์

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

-ไม่เปลืองกระดาษ

-เก็บไว้ในไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2012-03-09 09:36:19 แก้ไชวันที่ : 2012-03-09 09:36:36  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com