ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง อุปกรณ์ดูแลรากฟันเทียม  
 


 

คุณพูนพิศ  ดอกบัว  หน่วยงาน ทันตกรรม

 

ปัญหา/สภาพปัจจุบัน

 

เนื่องจากมีผู้ป่วยในเขตอำเภอบ่อพลอย ได้รับการฝังรากฟันเทียม จาก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็นไททาเนียมซึ่งต้องการดูแลอย่างพิเศษ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งในกลุ่มที่ฝังรากฟันเทียม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ จึงไม่สามารถใช้แปรงสีฟันปรติที่มีขนาดใหญ่ กว่ารากเทียมมากในการดูแลทำความสะอาดได้ และถ้าผู้ป่วยไม่ดูแลความสะอาดให้ดีพอ รากฟันเทียมก็อาจโยกหลุดได้

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

 

จัดซื้ออุปกรร์ทำความสะอาด รากฟันเทียม ที่มีความเหมาะสมกับตัวรากฟันและกับผุ้สูงอายุได้แก่ proxabrush และ supra - floss

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

ผู้ป่วยสามารถดูแลความสะอาดรากฟันเทียมได้อย่างเหมาะสมและสามารถใช้งานเป็นเวลานาน ป้องกันการล้มเหลวหลังฝังรากเทียม

 

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2012-03-09 09:54:54 แก้ไชวันที่ : 2012-09-06 14:13:13  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com