ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง ปรับย้ายตำแหน่งเครื่องปั่นผสมสารอุดตัน และติดตั้งพัดลมระบายอากาศ  
 


 

คุณชญากานท์  ถนอมทรัพย์  หน่วยงานทันตกรรม

 

ปัญหา/สภาพปัจจุบัน

 

เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน ปัจจุบันตั้งอยู่กลางห้องบริการทันตกรรม ซึ่งไม่มีระบบถ่ายเท ระบายอากาศ ซึ่งเวลาให้บริการผู้ป่วยจะมีสารปรอทผสมอยู่ด้วยในวัสดุอุดฟัน อาจมีการตกค้างและสะสมภายในห้องมาก

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

 

ย้ายเครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน ไปแทนที่ เครื่องล้างฟิลม์ X-RAY ฟัน ใกล้บริเวณหน้าต่าง พร้อมขอติดตั้งปลั๊กไฟ และพัดลมระบายอากาศเพื่อให้พัดลมดูดอากาศ ได้ถ่ายเทได้สะดวก ไม่อยู่ในบริเวณที่อับ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่และตัวผู้ป่วยโดยตรงตามข้อเสนอแนะของงานชีวอนามัย

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2012-03-09 10:07:09 แก้ไชวันที่ : 2012-09-06 14:12:49  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com