ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี60  
 


กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี 2560

 

 

 

cqi  early warning ปี 60 ห้องคลอด  สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่ 

 

CQI 60  สามารถ DOWNLOAD  ได้ที่นี่

 

CQI ER 60  สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

CQI Lab ปี 60(ใหม่)สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

CQI กายภาพ ลดปวด 60สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

CQI ห้องยา 60 สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

cqi60ผู้ป่วยในชาย สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

CQIEYE สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

 CQI งานประกัน สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

CQIงานพัฒนาคุณภาพงานการเงินและบัญชี สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

CQI ตึกหญิง Sepsis สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

นำเสนอ COI   งานHHC 20 กค 60 (1) สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

นำเสนอ CQI 60เวช สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

นำเสนอ CQI ปี 60 ห้องผ่าตัด สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

ป้ายมหกรรมคุณภาพ CQI, Suggestion ปี 2560  สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

ผลงานการพัฒนาคุณภาพ ลดสิ้นปลืองเรื่องการล้างสามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 

ห้องบัตรสามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-11-22 15:35:23 แก้ไชวันที่ : 2017-11-22 16:04:21  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com