ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง ประวัติโรงพยาบาล การก่อตั้ง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล  
 


              

   1 ตุลาคม 2521 เปิดตำนานการตามงบประมาณโรงพยาบาลขนาด  10 เตียง  แต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จจึงใช้สถานีอนามัย เป็นสถานที่ดำเนินการ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน คือ แพทย์ 1 คน, พยาบาลวิชาชีพ 1 คน, ผดุงครรภ์  1 คน, พนักงานอนามัย  1 คน

 

  2522  เริ่มทำงาน ณ สถานที่ก่อตั้งโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง  ประสบปัญหาหลายด้าน คือ น้ำไม่เพียงพอใช้, เงินทุนหมุนเวียน, สถานที่ไม่มีไฟฟ้า, สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลไม่สามารถขยายได้, ทำเลที่ตั้ง รถประจำทางไม่ผ่านหน้าโรงพยาบาล

 

   พ.ศ. 2537 ได้สถานที่แห่งใหม่สำหรับสร้างโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  ซึ่งสถานที่โรงพยาบาลแห่งเก่าไม่สามารถดำเนินการขยายตึกใหม่ได้ จึงได้ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ขนาด 30 เตียง  ซึ่งมีความสะดวกในการเข้ารับบริการมากกว่าสถานที่แห่งเดิม รถประจำทางวิ่งผ่านตลอด

 

   พ.ศ. 2538  เริ่มดำเนินการโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ณ สถานที่แห่งใหม่  โดยสถานที่เดิมได้จัดให้เป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย

 

   พ.ศ. 2540  ได้งบประมาณสร้างโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (ปัจจุบัน) กำลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2541 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้ขยายขึ้นจากเดิมและมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

 

   18  มิ.ย. 2541 ยกฐานะจากโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง

พื้นที่รับผิดชอบ ประชาชนในเขตอำเภอบ่อพลอยและพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอห้วยกระเจา, อำเภอหนองปรือ

 

 

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2010-07-25 15:49:28 แก้ไชวันที่ : 2010-08-15 19:25:02  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com