ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
 


(1) พันธกิจ

 

ให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานแก่ผู้รับบริการโดยยึดหลักองค์รวม  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและพึงพอใจ

 

(2) วิสัยทัศน์

 

                                   เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพ  ในภูมิภาคตะวันตก

 

(3) ค่านิยม

                                 1.  Visionary  leadership                  ผู้นำที่มองการไกล

 

                                 2.  Patient &Customer  Focus         ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 

                                 3.  Valuing  Staff                             คนทำงาน  มีความสุข  มีคุณค่า ทำงานเพื่อองค์กร

 

                                4.  Management  by  fact                 นำข้อมูลใช้ในการพัฒนา  สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

 

                                5.  OrganizationLearning                 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

                                6.  Empowerment                           ให้พลังเจ้าหน้าที่แก้ปัญหา,พัฒนางานและให้พลังทุกคนในการดูแลสุขภาพ

 

                                7.  Teamwork                                  ทำงานเป็นทีม

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2010-07-25 15:55:43 แก้ไชวันที่ : 2010-08-15 19:24:15  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com