ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง สาขาที่มีการให้บริการ  
 


สาขาที่ได้เปิดให้รับบริการ

 

 

 - บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

 

- บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

 

- บริการตรวจโรคเฉพาะทางด้านอายุรกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม

 

- บริการการผ่าตัด

 

- บริการด้านทันตกรรม

 

- บริการด้านแพทย์แผนไทย, กายภาพบำบัด

 

- บริการคลินิกฝากครรภ์, วางแผนคุมกำเนิด, คลินิกสุขภาพเด็กดี, คลินิก TB

 

 

- การบริการผู้ป่วยเบาหวานครบวงจร

 

 บริการ / กลุ่มผู้ป่วยสำคัญที่ต้องส่งต่อหรือจัดบริการโดยประสานความร่วมมือ

 

- ผู้ป่วย On Bird Respirater - ผู้ป่วยผ่าตัดทางศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูก, ตา

 

- กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่งต่อ HHC

 

- กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็กหลังคลอด

 

- กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ

 

-กลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2010-08-15 09:39:43 แก้ไชวันที่ : 2010-08-15 09:46:53  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com