ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี
menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
  test
  ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2563
  ประมวลภาพ มหกรรม CIQ & Suggestion ประจำปี
  วิ่งทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชาว คปสอ. บ่อพลอย
  อบรมการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
  บรรยากาศการประเมิน Re Accredit HA
  โครงการอบรม Lean & Seamless in Health Care
  ภาพบรรยากาศโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่
  งานกีฬาสาสุข 53
  ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 2553
  โครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพ ESB
  สงการนต์53
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com