ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่

   ข้อมูลทั่วไป

            ประวัติโรงพยาบาล การก่อตั้ง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล 2010-07-25

            แผนผัง 2010-07-25

            วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 2010-07-25

            แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการหลัก และตัวชี้วัด 2010-07-25

            ข้อมูลโรงพยาบาลบ่อพลอย กาญจนบุรี 2011-11-23

            เข็มมุ่งจุดเน้น 2012-03-01

            รายงานการอบรม/สัมมนา นางสุรภี ดอกยอ, นางสาวพรรษณี บัวลอย 2013-09-02

            SPA (Part I) in Action 2013-09-05

            SAR 2020 2021-03-22

 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com