ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่

ผลงานโรงพยาบาล

Half of Frame

            ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน 2010-08-15

            ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน 2010-08-15


นวัตกรรม

            นวัตกรรมเรื่อง ปฏิทินกันลืม 2011-11-11

            นวัตกรรมเรื่อง Tunique ห้ามเลือด 2011-11-11

            นวัตกรรมเรื่อง แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วย COPD 2011-11-11

            นวัตกรรมเรื่อง กากบาทเตือนสติ 2012-01-30

            ขวดประยุกต์ 2012-01-30

            กางเกงใส่ถุงปัสสาวะ 2012-03-09

            ไม้คาบมือเด็ก 2012-03-09

            บันไดลงท้ายรถส่งต่อ 2012-03-09

            นาฬิกา Digital 2012-03-09

            เปลี่ยนระบบลงทะเบียน Refer 2012-03-09

            อุปกรณ์ดูแลรากฟันเทียม 2012-03-09

            ปรับย้ายตำแหน่งเครื่องปั่นผสมสารอุดตัน และติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 2012-03-09


CQI

            กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ปี 2554 2011-11-09

            กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี 2556 2013-08-15

            กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี60 2017-11-22

 

 

 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com