ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่

ผลงานโรงพยาบาล

Half of Frame

            ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน 2010-08-15

            ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบัน 2010-08-15


นวัตกรรม

            นวัตกรรมเรื่อง ปฏิทินกันลืม 2011-11-11

            นวัตกรรมเรื่อง Tunique ห้ามเลือด 2011-11-11

            นวัตกรรมเรื่อง แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วย COPD 2011-11-11

            นวัตกรรมเรื่อง กากบาทเตือนสติ 2012-01-30

            ขวดประยุกต์ 2012-01-30

            กางเกงใส่ถุงปัสสาวะ 2012-03-09

            ไม้คาบมือเด็ก 2012-03-09

            บันไดลงท้ายรถส่งต่อ 2012-03-09

            นาฬิกา Digital 2012-03-09

            เปลี่ยนระบบลงทะเบียน Refer 2012-03-09

            อุปกรณ์ดูแลรากฟันเทียม 2012-03-09

            ปรับย้ายตำแหน่งเครื่องปั่นผสมสารอุดตัน และติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 2012-03-09


CQI

            กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ปี 2554 2011-11-09

            กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี 2556 2013-08-15

            กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี60 2017-11-22

            นวัตกรรมเรื่อง การพัฒนาระบบปฎิบัติการดูแลผุ้ป่วยภาวะ Sepsis 2019-08-07

            นวัตกรรมเรื่อง กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 2019-08-07

            นวัตกรรมเรื่อง ที่คั่นสมุด Recheck วัคซีนเด็กถูกต้องว่องไว 2019-08-07

            นวัตกรรมเรื่อง การเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ 2019-08-07

            นวัตกรรมเรื่อง Smart warfarin in บ่อพลอย 2019-08-07

            นวัตกรรมเรื่อง การเปรียบเทียบการรักษาทันตกรรมด้วยวิธี 3 แบบ 2019-08-07

            นวัตกรรมเรื่อง พัฒนาระบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากรพ.สู่รพ.สต. 2019-08-07

            นวัตรกรรม Spirometry แบบ Gold Standard (การตรวจสมรรถภาพปอดที่ได้มาตรฐาน) 2019-08-07

            นวัตรกรรมเรื่อง การพัฒนาการงดและเลื่อน การผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียม 2019-08-07

            นวัตกรรมเรื่อง การป้องกันและการดูแลหญิงต้งั ครรภ์ที่มี ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 2019-08-07

            นวัตรกรรมเรื่อง ศูนย์หลักประกัน “ส่งทัน เก็บครบ ถูกต้อง” 2019-08-07

            นวัตกรรมเรื่อง พัฒนาระบบการยืดอายุ ซอง Seal (6เดือน) เป็น 1 ปี 2019-08-07

            นวัตกรรมเรื่อง พัฒนาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2019-08-07

            นวัตกรรมเรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจำหน่าย ในผู้ป่วยเรื้อรัง 2019-08-07

            นวัตกรรมเรื่อง รพ.สต.บ้านสามยอด 2019-08-07

            นวัตกรรมเรื่อง ตรวจสอบสิทธิ์ทุกๆการให้บริการ 2019-08-07

 

 

 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com