ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 2553

ประมวลภาพการซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2553


zoom in