ประมวลภาพ มหกรรม CIQ & Suggestion ประจำปี

 

มหกรรม CIQ & Suggestion ประจำปี 2555

รวบรวมผลงานแต่ละหน่วยงานมาประกวดเพื่อหา นวัตกรรมใหม่ๆภายใต้ นโยบายของโรงพยาบาลเรื่อง Lean แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน,การปรับปรุงการทำงาน และ การลดความสูญเสีย


zoom in