ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2563

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลบ่อพลอย ได้จัดกิจกรรมปฐมเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2563


zoom in