วิ่งทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชาว คปสอ. บ่อพลอย
ชื่อภาพ p29 , part : gallery/156-8-P1300073.JPG
 

View all