วิ่งทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชาว คปสอ. บ่อพลอย
ชื่อภาพ p33 , part : gallery/156-12-P1300079.JPG
 

View all