วิ่งทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชาว คปสอ. บ่อพลอย
ชื่อภาพ p38 , part : gallery/156-17-P1300087.JPG
 

View all