วิ่งทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชาว คปสอ. บ่อพลอย
ชื่อภาพ p46 , part : gallery/156-5-P1300112.JPG
 

View all