ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
  ประชาสัมพันธ์

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 2018-06-05
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาชั้นดาดฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก 2018-06-05
      ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2018-06-05
      จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2018-02-28
      แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 2018-02-27
      ศูนย์ข้อมูลรายงานระดับอำเภอบ่อพลอย (DHDC) 2017-09-15
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-08-23
      ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 2017-07-12
      ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับรถเข็นนั่งชนิดไฟฟ้าฯ 1 เครื่อง) 2017-06-06
      เครื่องมือวัดความสุขด้วยตัวเอง 2017-05-11
      ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 2016-09-14
      ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด 2016-08-24
      จัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ 2016-08-24
      จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 2016-08-17
      ระบบบริหารจัดความความเสี่ยงสถานพยาบาล (HRMS) 2016-07-26
      แผนสุขภาพ คปสอ.บ่อพลอย ปี 2558 2016-01-08
      แผนสุขภาพ คปสอ.บ่อพลอย ปี 2557 2016-01-08
      Data 43 แฟ้ม 2015-12-08
      VDO สอนการใช้งาน HOSxP 2015-10-01
      ขอเชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลบ่อพลอย 2013-10-16
      Lean คือ ??? 2012-08-27
      ประสบการณ์ครั้งแรกในการเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาข้อเข่าข้อสะโพกโรงพยาบาลตำรวจ 2012-07-20
      โรงพยาบาลบ่อพลอยขอขอบคุณท่านผู้บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ 2011-12-14
      ขอเชิญร่วมบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ และปรับปรุงห้องพิเศษ 2011-12-02
      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ปี 2554 โรงพยาบาลบ่อพลอย 2011-11-09
      ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้อุทกภัย 2011-10-10
      โครงการอบรม “โรงพยาบาลปลอดบุหรี่” 2011-06-09
      นโยบายด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 2011-06-08
      ระบบบริการสุขภาพดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2011-03-09
      ประกาศแจ้ง ให้หน่วยงานโรงพยาบาลบ่อพลอยทุกหน่วยงานทราบ 2011-02-14
      แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของ จนท.ในสังกัด สสจ. กาญจนบุรี 2010-08-15

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com