ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
  download แบบฟอร์มเจ้าหน้าที่

      แบบรายงานการปฏิบัติงาน(ไม่ได้แสกนนิ้ว) 2017-11-14
      แบบขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน 2017-11-14
      ใบขออนุญาตไปราชการ 2017-11-14
      แบบฟอร์มใบลา 2017-11-14
      แบบฟอร์มยืมคืนอุปกรณ์งานโสตฯ 2017-06-13
      แบบฟอร์มใบงานห้องโสต 2017-06-13
      แบบฟอร์มยืมคืนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 2017-06-09
      แบบฟอร์มใบรายงานความเสี่ยง 2017-05-31
      แบบฟอร์มขออนุญาตลงชื่อปฏิบัติงาน (ปี60 สแกนลายนิ้วมือ) 2017-03-22
      แบบฟอร์ม ใบขออนุมัติใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลบ่อพลอย 2016-11-09
      แบบฟอร์มตัวหารความเสี่ยง 2016-10-05
      แบบฟอร์มใบขอส่งซ่อม 2016-07-22
      แบบฟอร์มใบซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ 2015-11-20
      แบบฟอร์มใบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 2015-11-20
      แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2015-09-21
      แบบฟอร์ม กำหนดลักษณะหน้าที่ โรงพยาบาลบ่อพลอย 2015-09-21

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com