ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
  ผลงาน นวัตกรรม

      ปรับย้ายตำแหน่งเครื่องปั่นผสมสารอุดตัน และติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 2012-03-09
      อุปกรณ์ดูแลรากฟันเทียม 2012-03-09
      เปลี่ยนระบบลงทะเบียน Refer 2012-03-09
      นาฬิกา Digital 2012-03-09
      บันไดลงท้ายรถส่งต่อ 2012-03-09
      ไม้คาบมือเด็ก 2012-03-09
      กางเกงใส่ถุงปัสสาวะ 2012-03-09
      ขวดประยุกต์ 2012-01-30
      นวัตกรรมเรื่อง กากบาทเตือนสติ 2012-01-30
      นวัตกรรมเรื่อง แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วย COPD 2011-11-11
      นวัตกรรมเรื่อง Tunique ห้ามเลือด 2011-11-11
      นวัตกรรมเรื่อง ปฏิทินกันลืม 2011-11-11

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com