ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
  ข้อมูลทั่วไป

      SPA (Part I) in Action 2013-09-05
      รายงานการอบรม/สัมมนา นางสุรภี ดอกยอ, นางสาวพรรษณี บัวลอย 2013-09-02
      เข็มมุ่งจุดเน้น 2012-03-01
      ข้อมูลโรงพยาบาลบ่อพลอย กาญจนบุรี 2011-11-23
      แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการหลัก และตัวชี้วัด 2010-07-25
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 2010-07-25
      แผนผัง 2010-07-25
      ประวัติโรงพยาบาล การก่อตั้ง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล 2010-07-25

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com