ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ และปรับปรุงห้องพิเศษ  
 


 

ด้วยทางโรงพยาบาลบ่อพลอย  ได้รับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียงหลังใหม่ ซึ่งกำหนดการแล้วเสร็จ ประมาณเดือนธันวาคม 2554


 

และอาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 90-120 เตียง หลังใหม่ กำหนดการแล้วเสร็จ ประมาณเดือนมกราคม 2556 แต่เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

 

               ในการนี้โรงพยาบาลบ่อพลอย จึงขอรับบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ และปรับปรุงห้องพิเศษจึงขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคทรัพย์ตามศัทรา ทั้งนี้ท่านสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่โรงพยาบาลบ่อพลอย  211 หมู่ 1 อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71000  โทรศัพท์ 0-3458-1139 ต่อ 125 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบ่อพลอยชื่อบัญชี โรงพยาบาลบ่อพลอย  (กองทุนเพื่อโรงพยาบาลบ่อพลอย) บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 743-1-20534-1
 

 

โดยท่านสามารถ ดาว์นโหลด รายละเอียดได้ ที่ บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์

 

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2011-12-02 14:13:36 แก้ไชวันที่ : 2011-12-02 14:48:08  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com