ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง โรงพยาบาลบ่อพลอยขอขอบคุณท่านผู้บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์  
 


 

ด้วยทางโรงพยาบาลบ่อพลอยได้ขอรับการบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ และปรับปรุงห้องพิเศษ

 

ได้มีท่านผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

คุณเดือนเพ็ญ  โพธิ์ทอง   ร่วมบริจาค  เครื่องให้ออกซิเจน  จำนวน 1 เครื่อง

คุณยุพา  กาพย์แก้ว         ร่วมบริจาค  เครื่องดูดเสมหะ        จำนวน 1 เครื่อง

คุณกวัก  สิริโภไคย           ร่วมบริจาค  รถเข็นนึ่ง                   จำนวน 1 คัน

                                                                   เครน 4 ขา                จำนวน 1 อัน

                                                                   เตียงไฟฟ้า               จำนวน 1 เตียง

 

ทางโรงพยาบาลบ่อพลอยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศัทธา

จากอานิสสงส์ในการบริจาคครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่ความสุขความเจริญต่อไป

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2011-12-14 10:11:40 แก้ไชวันที่ : 2011-12-14 10:17:12  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com