ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง  
 


 

 

ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อพลอย เข้าตรวจสอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง

 

ของสัญญาจ้างของโรงพยาบาลบ่อพลอยได้ตาม Link นี้

 

http://hr.moph.go.th/person/spec_gov51.htm  ของข้าราชการ(ใช้อ้างอิง)

 

 

http://hr.moph.go.th/person/vian/employee_j/หนังสือเวียน_ลจ_ปี53/หน้าที่โดยย่อ_ลจป_ธค53.pdf   ของลูกจ้างชั่วคราว(ใช้อ้างอิง)

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2012-10-15 10:32:11 แก้ไชวันที่ : 2012-10-15 10:55:11  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com