ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ คปสอ. บ่อพลอยทุกท่านร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำปี 2556  
 


ขอเชิญเจ้าหน้าที่ คปสอ. บ่อพลอยทุกท่าน

 

 

 

 ร่วมวิ่งทดสอบ 2.4 กิโลเมตร  ครั้งที่ 1/2556

 

 

ใน วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 15.30 น.

 

 

 โดยพร้อมกันที่หน้าตึกผู้ป่วยนอก ในเวลา 15.00 น.

 

 

เริ่มวิ่งทดสอบสมรรรถภาพ รอบที่ 1 เวลา 15.30 น.  รอบที่ 2 เวลา 16.30 น.

 

 

ณ บริเวณวัดเขาวงจินดาราม

 

ขอบความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ใส่เสื้อกีฬาสีเหลืองกันน่ะค่ะ

 

กิจกรรม

 

 

-ทดสอบสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ์ 5 ชนิด ณ ห้องกายภาพบำบัด

 

-ตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2556

 

-วิ่งทดสอบ 2.4 กิโลเมตร รวมตัว ณ หน้าตึกผู้ป่วยนอก และสถานที่ทดสอบการวิ่ง 2.4 กิโลเมตร ณ วัดเขาวงจินดาราม

 

 

111

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-03-20 14:48:55 แก้ไชวันที่ : 2015-09-23 12:02:10  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com