ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี 2556  
 


 

 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพปี 2556

 

 

 

 

1. ผลงานการพัฒนาคุณภาพ เรื่องลดการใช้ยา ATB ในกลุ่มโรค common cold , diarrhea ที่ตรวจรักษาโดยผู้ไม่ใช่แพทย์

 

 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกค่ารถ referสิทธิกรมบัญชีกลาง

 

 

3.  สิทธิเปลี่ยน เงินปรับ

 

 

4. ฝากครรภ์ปลอดภัย   ใกล้หมออนามัย  รายจ่ายลด

 

 

5. การลดมูลค่าการใช้ยาสูดพ่นและยารับประทานใน Clinic COPD & Asthma

 

 

6. การสร้างระบบเตือนและติดตามการค้างชำระ

 

 

7. สนิม...สร้อย (การลดอุบัติการณ์คราบสนิมเกาะติดเครื่องมือ)

 

 

8. 3  บอด  แบน

 

 

9. การพัฒนาระบบการให้บริการ ANCของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 ( 3 ONE : One man,Onestop service,Onehundred % )

 

 

10. ขอบคุณค่ะที่นำยาเก่ามาคืน

 

11. สร้างระบบให้ทราบข้อมูลการค้างชำระของผู้ป่วย 

 

 

12. การลดค่าใช้จ่ายจากการแจก“cold pack”ให้ผู้ป่วยที่มารับการผ่าฟันคุด

 

 

13. การพัฒนาระบบฟิล์มสู่ระบบ PACS

 

 

14. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

 

 

15. ลดเวลาลดหนี้สูญเพิ่มพูนรายได้

 

 

16. พัฒนาคุณภาพการพยาบาลการป้องกันการเกิดแผลกดทับและการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-08-15 09:26:28 แก้ไชวันที่ : 2013-08-16 15:14:47  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com