ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง รายงานการอบรม/สัมนา นางสาวช่อผกา จั่นประดับ  
 


 

 

รายงานการอบรม/สัมนา นางสาวช่อผกา  จั่นประดับ

 

แบบรายงานผลการฝึกอบรม / สัมมนา  โรงพยาบาลบ่อพลอย

 

ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม / ประชุม      นางสาวช่อผกา  จั่นประดับ

 

วันเดือนปี  เข้ารับการอบรม        3 –5 กรกฎาคม 2556

 

 เนื้อหา/สาระสำคัญในการประชุมอบรม/สัมมนา                 

 

               โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคพันธุกรรม  ที่มีความชุกมากที่สุดในประเทศไทย  จำเป็นต้องมีการคัดกรองโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์  เนื่องจากสามารถดำเนินการรักษาผู้ป่วยได้ความระดับความรุนแรง  ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคใหม่และการเกิดโรคซ้ำในประชากร  ซึ่งปัจจุบันการคัดกรองในโรคนี้สามารถให้ข้อมูลและทางเลือกแก่คู่  สามี –ภรรยา   ที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ ขั้นตอนการตรวจ

 

  1. ตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ ดู MCU  และ DCIP  ตัวใดตัวหนึ่งผิดปกติ  ตรวจคัดกรองสามี MCUและ DCIP  (ไม่นิยมตรวจ OF  เนื่องจากให้ผลลางบ่อย  ใช้ MCU เชื่อถือได้มากกว่า  และสามารถใช้ยืนยันในกรณีตรวจ DNA ต่อได้)
  2. ถ้าผลลัพธ์ผิดปกติ ส่งตรวจ Hb tying ทั้งคู่ ถ้าเป็นคู่เสี่ยง  ให้แพทย์พิจารณาส่ง Amniocentesis/cus/cordocentesis ตามอายุครรภ์
  3. ตรวจ DNA กรณียืนยันยีนส์ธาลัสซีเมีย  ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องใช้คำ MCV มาประกอบการอ่านด้วย

 

                 ปัญหาที่โรงพยาบาลศิริราชพบคือ  โรงพยาบาลที่ส่ง Pt ไปพบแพทย์ส่งล่าช้าจนไม่สามารถดำเนินการรักษาได้มาก (มีทางเลือกน้อย)  และไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย  และกรณีคู่สามี –ภรรยา  เลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อโดยไม่ยุติการตั้งครรภ์  ก็ไม่ต้องเสี่ยงพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยต่อ

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-08-22 09:42:19 แก้ไชวันที่ : 2017-04-03 14:38:28  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com