ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลบ่อพลอย  
 


 

 

ร่วมบริจาคทอดผ้าป่า

 

 

 

     โรงพยาบาลบ่อพลอย เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ขนาด 90 เตียง รับผิดชอบดูแลและให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในเขตอำเภอบ่อพลอย และอำเภอใกล้เคียง รับผิดชอบ ประมาณ 57,835 คน ซึ่งปัจจุบันมีผู้มารับบริการแบบผู้ป่วยนอกประมาณวันละ 400-500 ราย ทำให้อาคารหลังเก่าคับแคบ และไม่เพียงพอต่อการให้บริการที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอำเภอบ่อพลอยได้ขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น  โรงพยาบาลได้รับจัดสรรงบประมาณ อาคารตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ขนาด 90-120 เตียง จำนวน 1 อาคาร ดำเนินการก่องสร้างแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคมและคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนประมาณเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ได้เพียงอาคาร ไม่รวมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยนอกอย่างมีศักยภาพ ได้มาตรฐานในการให้บริการที่สูงขึ้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีครุภัณฑ์การแพทย์ ให้เอื้อต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยดังกล่างต่อไป

 

 

โดยท่านสามารถบริจาคเป็นเงินสดหรือโอนผ่านทางบัญชีธนาคาร

 

บัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาบ่อพลอย  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 743-1-20534-1 ชื่อบัญชี  โรงพยาบาลบ่อพลอย (กองทุนเพื่อโรงพยาบาลบ่อพลอย)

 

บัญชีธนาคารออมสิน สาขาบ่อพลอย บัญชีเผื่อเรียก เลขที่ 020064230855  ชื่อบัญชี เงินกองทุนโรงพยาบาลบ่อพลอย (กองทุนเพื่อโรงพยาบาลบ่อพลอย)

 

หรือ ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย ปณ. บ่อพลอย  ที่อยู่ 211 หมู่1 ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 71160

 

 

เชิยร่วม 2

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2013-10-16 11:01:32 แก้ไชวันที่ : 2013-10-16 11:13:38  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com