ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง แผนลงทุนปฐมภูมิ  
 


   

 

  เอกสารจัดทำแผนลงทุนหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริหาร

 

 

     สรุปคำขอ รพ.สต

 

     สรุปคำขอ รพ.สต บ่อพลอย

 

     แบบสำรวจครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างศสช.

 

     แบบสำรวจครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง สสอ.

 

 

 

  ตัวอย่าง. การจัดส่งข้อมูลงบลงทุน อำเภอ บ่อพลอย

 

 

     แบบสรุปคำขอ รพ.สต.บ่อพลอย

 

     แบบสำรวจครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างสสอ.บ่อพลอย

 

     รพ.สต. ช่องด่าน

 

     รพ.สต. บ้านใหม่

 

     รพ.สต. พุพรหม

 

     รพ.สต. ไร่เจริญ

 

     รพ.สต. ลำอีซู

 

     รพ.สต. สามยอด

 

     รพ.สต. หนองกระทุ่ม

 

     รพ.สต. หนองรี

 

     รพ.สต. หลังเขา

 

     รพ.สต. หลุมรัง

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2015-01-12 10:04:10 แก้ไชวันที่ : 2015-01-12 14:00:14  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com