ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง เครื่องมือวัดความสุขด้วยตัวเอง  
 


 

Happinometer

 

เรียน หัวหน้างาน&จนท.ทุกท่านทราบ เรื่องการทำแบบประเมินความสุขด้วยตนเอง Happinometer ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพต่อไป ขอท่านได้โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานของท่านดำเนินการดังนี้ 1.การRegister(ลงทะเบียน) Username : ใช้เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก@11280 ตัวอย่างเช่น 1234567891011@11280(อย่าให้ผิด) 2.รหัสผ่าน Password : อักษรหรือตัวเลข ไม่น้อยกว่า 6 ตัว *โปรดจดบันทึกไว้ด้วย 3.เมื่อท่าน Sign in เข้าไปทำแบบประเมินในข้อที่ 8 โปรดระบุหน่วยงานเรียงลำดับ(สำคัญมาก) 4.มีช่องทางเข้าใช้งานได้ ดังนี้ ทางเว็บไซต์ http/:happinometer.moph.go.th ทาง line : happinometer.moph.go.th ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พค.-15 มิย.60 ขอบคุณค่ะ

สามารถคลิ๊กLink ได้ที่นี่ครับ

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-05-11 10:57:01 แก้ไชวันที่ : 2017-05-11 10:57:28  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com