ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560  
 


 

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560

 

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม และเป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจหลักในการส่งเสริมและสนันสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน อันได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงและปลอดภัย และเพื่อให้บรรลุภาระกิจดังกล่าว สพธอ. จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจรูปแบบการดำเนินชีวิตและการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ของคนไทยในยุค Thailand 4.0

 

ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเรื่องการใช้ อินเทอร์เน็ตของคนไทยและประเทศไทย เพื่อนำไปกำหนดนโยบายระดับชาติ ในการส่งเสริมให้คนไทยได้ประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตการทำธุรกรรมออนไลน์ และการทำอีคอมเมิร์ซส่วนคนทำออนไลน์ก็สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางกลยุทธ์ทำการตลาดออนไลน์ให้เหมาะ
กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเราได้ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ยังได้ลุ้นรับของรางวัล

อาทิ SAMSUNG GALAXY S8, SAMSUNG 
GEAR S2 SPORT, หูฟังบลูทูธ JABRA รุ่น 
ECLIPSE และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นี้เท่านั้น
คุณก็ร่วมกำหนดนโยบายของชาติได้ เพียงร่วม
ตอบแบบสำรวจ!

 

คลิกไปที่ https://www.etda.or.th/iup/

#ETDATHAILAND #IUP2017

 

12072560

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-07-12 14:01:56 แก้ไชวันที่ : 2017-07-12 14:12:57  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com