ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Neonatal Resuscitation & ACLS  
 


 

เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Neonatal Resuscitation

 

สามารถ Download  หรือ สแกน QR Code ได้ที่นี่ค่ะ

 

เอกสารประกอบการประชุม ACLS สามารถ DOWNLOAD ได้ที่นี่ค่ะ

 

QR CODE

           Neonatal Resuscitation

ACLS

                       ACLS

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2019-03-17 09:33:08 แก้ไชวันที่ : 2019-03-23 09:32:52  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com