ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องวารสารโรงพยาบาลบ่อพลอย  
 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องวารสารโรงพยาบาลบ่อพลอย smiley

     เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติโรงพยาบาลบ่อพลอย และรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชน

และผู้ที่สนใจทราบข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล 

 

จัดทำโดย

นักศึกษาสหกิจศึกษา

     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

     สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

mailสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะmail

หรือ SCAN ด้วยมือถือ

วิธีการดาวน์โหลด
      1. ระบบ 
Android ดาวน์โหลด App Qr Code Reder

     2. ระบบ ios สามารถเข้า กล้อง แล้ว Scan ได้เลย

 

                              

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2019-10-28 16:32:22 แก้ไชวันที่ : 2019-10-30 11:10:08  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com