ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ   ได้มาตรฐาน     บริการสุขภาพแก่ประชาชน     มีสุขภาพดี

menu
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
งานบริการ
ข้อมูลบุคลากร
ผลงานโรงพยาบาล
ภาพกิจกรรม
งานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
สภาการพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ตรวจสอบสิทธิ์ อสม
Download
webboard
contact us
Login From
  ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
ลงทะเบียนใหม่
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลบ่อพลอย  
 


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลบ่อพลอย

ร่างประกาศกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลบ่อพลอย

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

 
     
  ผู้เขียน : admin วันที่ :2021-05-05 11:13:51 แก้ไชวันที่ : 2021-05-05 11:38:31  

 
 
 Untitled Document
โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com