ประมวลภาพ มหกรรม CIQ & Suggestion ประจำปี 2555

 

 
Visitor  : วันนี้ 225 | เดือนนี้ : 5609 | ปีนี้ : 5609 | รวม : 17370 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com