เมนูอาหาร5
 

แกงเลียง

แกงเลียง

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 182 | เดือนนี้ : 4027 | ปีนี้ : 34450 | รวม : 46211 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com