กลุ่มงานรังสีวิทยา
 

กลุ่มงานรังสีวิทยา

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 344 | เดือนนี้ : 2568 | ปีนี้ : 58818 | รวม : 70579 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com