โรงพยาบาลบ่อพลอย

211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี

โทรศัพท์ 034 – 581139

โทรสาร 034 – 581160

E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com


 
 


 
Visitor  : วันนี้ 656 | เดือนนี้ : 16063 | ปีนี้ : 160636 | รวม : 493872 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com