โรงพยาบาลบ่อพลอย

211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี

โทรศัพท์ 034 – 581139

โทรสาร 034 – 581160

E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com


 
 

 
Visitor  : วันนี้ 294 | เดือนนี้ : 703 | ปีนี้ : 47862 | รวม : 59623 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com