นโยบายของผู้บริหาร
 

นโยบายของผู้บริหาร

ย้อนกลับ

 
Visitor  : วันนี้ 58 | เดือนนี้ : 10809 | ปีนี้ : 101438 | รวม : 223787 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com