นโยบายของผู้บริหาร
 

นโยบายของผู้บริหาร

ย้อนกลับ


 
Visitor  : วันนี้ 243 | เดือนนี้ : 5857 | ปีนี้ : 202503 | รวม : 324852 โรงพยาบาลบ่อพลอย 211 ม. 1 ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034 – 581139 โทรสาร 034 – 581160 E-mail : bophloi_hospital@hotmail.com